Zvonění

 

1. 7:45 - 8:30

2. 8:45 - 9:30

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

Po první vyučovací hodině je svačinková přestávka.

Mezi druhou a třetí vyučovací hodinou za příznivého počasí žáci chodí do areálu výletiště.