Měsíční plán  práce ŠD

  Květen – téma – „MĚSÍC KVĚTIN“

  • Maminka má svátek – dárečky pro maminky
  • Stromy na jaře
  • Vycházky  do  lesa - stavby z přírodnin
  • Pobyt na hřišti - míčové a pohybové hry
  • Pobyt na zahradě - stavby z písku
  • Poznáváme květiny
  • Jarní sporty

       Cesta kolem světa s Willy Fogem – Evropa - ČR

  • DVD na pokračování “Willy Fog na cestě kolem světa“
  • Výroba dopravního prostředku - vlak