Projekt NAŠE ŠKOLA

je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s rodiči dětí,
usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Výsledek obrázku pro logo unie a mšmt
OP Výzkum, vývoj a vzděláváníProjekt
NAŠE ŠKOLA
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s rodiči dětí,
usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční foPlakát ESF.pdf (72,3 kB)

Projekty


Škola se účastní těchto projektů:


OP VVV výzva číslo 02_16_22 - projekt Naše škola

Kraje pro bezpečný internet

Recyklohraní

Olympijský víceboj

Ovoce do škol

Mléko do škol

BESIP

Zdravé zuby

Veselé zoubky
Zkrášlení školní zahrady

Naše škola několik let úspěšně bodovala ve sběru papíru a PET lahví a v konkurenci okolních škol jsme se objevovali na špičce ve sběru těchto komodit. Firma Nehlsen, která nás podporovala finanční odměnou nejen za sběr, ale i za dobré umístění, tento projekt ukončila. V podpoře škol však nekončí.

Dostali jsme nabídku, že si můžeme zkrášlit okolí naší školy květinami. Získali jsme finance na nákup okrasných cibulovin a naši nejstarší žáci se postarali o jejich výsadbu. Budeme čekat až do jara na první rostlinky, které se časem rozrostou. Půjde-li všechno hladce, pak se můžeme těšit na tři odstíny modřenců, plnokvěté narcisy a okrasné česneky.

Odměnou nám bude krásný pohled na rozkvetlou zahradu.