Tanečky na novinovém archu

26.01.2018 10:28

Děti se rozdělily do dvojic a každá dvojice dostala dvojstranu novin, kterou rozložila na zem. Úkolem vedoucího hry bylo pouštět hudbu, na kterou děti spolu ve dvojicích tancovaly, přičemž neměly přešlápnout okraj novinového archu. Pokud některá z dvojic udělala přešlap, musela opustit taneční parket. Pokaždé, když se hudba zastavila a vedoucí hry dal znamení, děti přeložily novinový arch ještě na menší a tím pádem se jejich taneční plocha stále zmenšovala. A kdo se nakonec stal vítězem? No to nebylo vůbec jednoduché:-)

 Koukněte se sami: www.zonerama.com/Album/4055540