Ruzhodnutí o přijetí MŠ

17.05.2018 09:52


Rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace, 739 91 Písečná 42, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy Písečná od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

MŠ1, MŠ2, MŠ3, MŠ4, MŠ5.


17. 5. 2018                                           Mgr. Marie Ligocká