Rozpočet provozního příspěvku 2017

23.03.2017 14:18

Číslo účtuNázev účtu2017
   
501Spotřeba materiálu            67000
502Spotřeba energie 208000
511 0310Opravy a udržování100000
511 0320Revize 13000
512Cestovné3000
518Ostatní služby162000
521Mzdové náklady10000
549Ostatní náklady7000
558Náklady DDHM30000
 Celkem náklady600000


22.3.2017Mgr. Marie Ligocká