5. ročník

V letošním školním roce 2018-2019 je spojený 4. a 5. ročník.

Třídní učitelka - Mgr. Sylva Sikorová