4. ročník

V letošním školním roce 2017-2018 je spojený 4. a 5. ročník.

Třídní učitelka - Mgr. Sylva Sikorová