ROZVRH HODIN PRO 2. ROČNÍK PLATNÝ OD 8. 1. 2018 - PLAVECKÝ

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ

M

ČT

HV

 

Út

ČJ

TV

TV

PRV

SLOH

St

ČJ

M

ČT

M - G

Čt

ČJ

M

AJ PRV

 

ČJ

M

ČT

VV

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin 2016/2017

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ M ČT HV  

Út

ČJ PRV TV AJ

ČJ - sloh

St

ČJ M
 
ČJ

G

Čt

ČJ M TV AJ  

ČJ M ČT VV  

 

Hv učí paní učitelka Tereza Kantorová

G učí paní učitelka Mgr. Sylva Sikorová

AJ vyučuje paní učitelka Mgr. Marie Ligocká

 

ČJ - český jazyk

LV - literární výchova

ČT - čtení

M - matematika

G - geometrie

AJ - anglický jazyk

PRV - prvouka

PČ - pracovní činnosti

VV - výtvarná výchova

HV - hudební výchova

TV - tělesná výchova