2. ročník

V letošním školním roce 2018-2019 je spojený 2. a 3. ročník.

Třídní učitelka - Mgr. Lada Rusnoková