2. ročník

V letošním školním roce 2017-2018 je spojený 1. a 2. ročník.

Třídní učitelka - Mgr. Lada Rusnoková