ROZVRH HODIN PRO 1. ROČNÍK 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ

M

TV

ČJ

 

Út

ČJ

M

ČJ

 

St

ČJ

M

TV

ČJ

PRV

Čt

ČJ

M

ČT HV

 

ČJ

AJ

VV

PRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ - ČESKÝ JAZYK                   VV - VÝTVARNÁ VÝCHOVA

M - MATEMATIKA                   PČ - PRACOVNÍ ČINNOSTI

PRV - PRVOUKA                     HV - HUDEBNÍ VÝCHOVA      

AJ - ANGLICKÝ JAZYK            TV - TĚLESNÁ VÝCHOVA