ROZVRH HODIN PRO 1. ROČNÍK PLATNÝ OD 8. 1. 2018 - PLAVECKÝ

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ

M

ČT

HV

AJ

Út

ČJ

TV

TV

PRV

 

St

ČJ

M

ČT

 

Čt

ČJ

M

ČT PRV

 

ČJ

M

ČT

VV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH HODIN PRO 1. ROČNÍK PLATNÝ OD 4. 9. 2017

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ

M

ČT

HV

AJ

Út

ČJ

PRV

TV

ČJ

 

St

ČJ

M

ČT

 

Čt

ČJ

M

TV TV

 

ČJ

M

ČT

VV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ - ČESKÝ JAZYK                    VV - VÝTVARNÁ VÝCHOVA

M - MATEMATIKA                    PČ - PRACOVNÍ ČINNOSTI

PRV - PRVOUKA                      HV - HUDEBNÍ VÝCHOVA      

AJ - ANGLICKÝ JAZYK            TV - TĚLESNÁ VÝCCHOVA

ČT/PS - ČTENÍ/PSANÍ

HV vyučuje p. uč. Tereza Kantorová