První ročník se v tomto školním roce učí samostatně. Třídní učitelka je Mgr. Marie Ligocká.