Zápis do MŠ

24.04.2017 12:02

Zápis do mateřské školy se koná v úterý 9. 5. 2017 od 15:00 do 17:00.


Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017:


  1. Zápis dětí pouze do výše schválené kapacity MŠ.

  2. Souhlas pediatra a provedení všech povinných očkování.

  3. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt v Obci Písečná.

  4. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt v Obci Písečná. 

  5. Pokud nedojde k naplnění kapacity mateřské školy výše uvedenými dětmi, budou do mateřské školy přijímány děti v následujícím pořadí:


  1. Děti mladší tří let od věkově nejstarších - nejdříve však od 2 let, které mají trvalý pobyt v Obci Písečná.

  2. Děti od 3 let, které mají trvalý pobyt mimo Obec Písečná.