Volby do školské rady

24.10.2017 15:38


Volby do školské rady


Dne 15. 11. 2017 proběhnou při třídních schůzkách volby do školské rady.


Prosím zájemce, aby do 31. 10. 2017 potvrdili svůj zájem kandidovat do školské rady (kandidátní lístky byly rozdány žákům).


Hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci na třídních schůzkách.


Volba do školské rady se uskuteční v počítačové učebně od 13,00 do 16,30 hodin.


Do školské rady se volí jeden zástupce zákonných zástupců žáků.


V Písečné 24. 10. 2017                                                                  Mgr. Marie Ligocká