Co je pro mne v životě důležité

8. 11. 2017 byl pro žáky 1. a 2. ročníku připraven program, ve kterém se formou zábavných her žáci zaměřovali na vyjadřování vlastních pocitů a prožitků, zamýšleli se nad chováním vůči druhým. Zdůvodňovali své postoje a rozhodnutí, když měli vybírat věci nebo osoby, bez kterých by se v životě neobešli a naopak, které pro život nepotřebují.

Preventivní program - vztahy ve třídě

Vztahy mezi žáky ve třídě

Dne 3. 11. 2017 proběhl pod vedením paní Čmielové, lektorky primární prevence z Českého Těšína, ve 2. – 5. ročníku preventivní program zaměřený na vzájemné vztahy a chování žáků ve třídě. Žáci se zaměřovali na hledání vlastních pozitivních vlastností a pozitivních vlastností svých spolužáků, zamýšleli se nad svým postavením mezi spolužáky.

V diskuzi si vysvětlovali, že není nutné být s každým kamarád, ale chovat se slušně i k těm ostatním a pokud budou chtít dosáhnout společného cíle a spolupracovat, dokážou splnit zadaný úkol.

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/3885235

Hrátky s vodou

Hrátky s vodou

Dne 1. 11. jsme přijali pozvání a navštívili jsme základní školu v Jablunkově.

Paní učitelky si pro nás připravily spoustu zajímavých úkolů a informací o vodě.

Byli jsme rozděleni do skupin a chodili jsme po různých stanovištích, kde pomáhali i starší žáci.  Mohli jsme si například vyzkoušet, jak vyčistit vodu od ropné skvrny, povrchové napětí, sledovali jsme kyselost a zásaditost. Pozorovali jsme a lovili vodní živočichy, dověděli jsme se, co je vodní optika. Nejvíc nás bavilo, když jsme mohli míchat dohromady různé tekutiny, které pak vytvářely zajímavě barvy. Nakonec jsme si mohli vypít bylinkový čaj. Bylo to moc fajn, bavilo nás to a klidně bychom mohli tyto pokusy dělat znovu, protože na chemii se moc těšíme.

                                                                                           Žáci 4. a 5. ročníku

Fotogalerie:  www.zonerama.com/Album/3855911 

Halloween

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/3855905

Výstava ovoce a zeleniny a drakiáda

 

V pátek 13. 10. 2017 jsme navštívili výstavu ovoce a zeleniny v Jablunkově. Žáci mohli vidět různé druhy a odrůdy ovoce a zeleniny, které se pěstují v našem kraji. Měli možnost se zúčastnit malé tomboly nebo zakoupit si květinu pro radost. 

Po návratu z výstavy nám přálo počasí, byl příznivý vítr, a proto jsme se rozhodli uspořádat tradiční drakiádu. 

Žákům se den vydařil a moc líbil. 

Dopravní výchova, ekologie - učíme se v autobuse

 

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/3799203

Přespolní běh

 
Dne 26. 9. 2017 se konal tradiční závod v přespolním běhu v Městském lese v Jablunkově. 
 
V okrskovém kole se umístili na 1. místě - Agáta Ćmielová - 1. ročník
                                             1. místě - Šimon Lubojacki - 1. ročník
                                             1. místě - Barbora Ćmielová - 5. ročník
 
Tito žáci postoupili do okresního kola, které se konalo 6. 10. 2017 taktéž v Jablunkově.
 
Úspěšnou běžkyní se stala Agáta Ćmielová, která se umístila na 3. místě.
 
Gratulujeme!

Zpracování ovčí vlny - přednáška Lenky Koždoňové a ukázka práce na kolovrátku

 

Návštěva polské vesnice Brenna

V rámci spolupráce mezi obcemi Písečná a Brenná v Polsku žáci naší základní školy měli možnost navštívit tuto obec a okolí. Žáci obou škol cestou na kopec Karkoszczonka plnili úkoly, zpívali písničky a naučili se místní tanec. Počasí nám přálo a výlet se všem líbil.

Bramborový den

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/3752280

Výšlap na Bahenec

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/3718765

Poslední týden školního roku

 

Poslední týden školního roku 2016/2017 se nesl v různých tématech.

Pondělku vládla modrá barva... www.zonerama.com/Album/3288866

Úterý bylo mírně ospalé, protože děti přišly ve svých pyžamech, avšak skákací hrad nakonec všechny probudil...www.zonerama.com/Album/3288867

Ve středu při opékání párků nás provázela barva tepla tedy červená....www.zonerama.com/Album/3288869

V předposlední školní den děti dorazily se zajímavými účesy a dopoledne si spestřily malováním na chodník. www.zonerama.com/Album/3288874 https://www.zonerama.com/Album/3289100

 

Školní výlet 1. - 3. ročník - ZOO Ostrava

www.zonerama.com/Link/Album/3246822

Olympijský T-mobile běh

www.zonerama.com/Link/Account/9162

Den dětí

Dne 1. 6. navštívil naši školu zástupce Třineckých železáren a dětem přinesl stolní hru, která je i naučná. V průběhu hry se hráči pohybují po hrací ploše a na jednotlivých stanovištích se dovídají mnohé o tom, jak to v TŽ chodí. Žáci hru využijí zejména ve školní družině a při výuce prvouky a vlastivědy.

www.zonerama.com/Link/Album/3145753

 

 

Den prevence

Paní učitelky si připravily ke Dni děti pro žáky naší školy různé zábavné úkoly a hry.

 

V areálu výletiště a zahrady se žáci pohybovali po skupinkách, které byly složeny z žáků všech ročníků.

Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na koloběžkách, připomněli si, co znamenají některé dopravní značky a jaké by mělo být vybavení jízdního kola. Na jiných stanovištích si povídali o zdravé výživě, diskutovali také o rizikových situacích, kdy může být ohrožen život člověka. Připomněli si, jak se při těchto mimořádných událostech zachovat nebo jim předcházet. Znovu si zopakovali zásady první pomoci, ošetření drobného poranění, zástavu krvácení a na figuríně si natrénovali nepřímou masáž srdce a umělé dýchání.

www.zonerama.com/Link/Album/3145692

 

Beseda s panem Koreněm

9. 5. naší školu navštívil pan Radovan Koreň, kterého známe z televizního pořadu Robinsonův ostrov.

Jeho život je nabitý adrenalinem a nebezpečím! Radovan absolvoval i sám vedl kurzy přežití, má za sebou několik vojenských misí. Později z armády odešel a v současné době provozuje horskou chatu. Je velký srdcař, má rád děti a při vzpomínce na kolegy, kteří padli, zaslzí.

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/3009168

Fotbalové utkání McDonald cup

Dne 5. 5. 2017 jsme se zúčastnili fotbalového utkání McDonald cup. Akce se konala na fotbalovém hřišti v Návsí. ZŠ Písečná byla ve skupině s borci se ZŠ Bystřice a PZŠ Jablunkov. První zápas v kategorii 1. – 3. třída kluci prohráli s PZŠ Jablunkovem těsně 2:1. Druhé utkání již bylo úspěšné a zajistilo nám postup do semifinále. V semifinálovým kole jsme také zabodovali a porazili ZŠ Návsí a dostali se do finále, kde nás opět porazili malí fotbalisté z PZŠ Jablunkov. Kluci si nakonec odvezli krásné druhé místo. Gratulujeme! 

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/3004659

Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo

Dne 20. 4. 2017 se žáci zúčastnili sportovní soutěže v Jablunkově. Sportovali v pěti disciplínách (trojskok, hod basketbalovým míčem, přeskok přes švihadlo, kliky a běh na 1000 metrů).

Kategorie chlapci 2006

Vojtěch Turek - 1. místo

Jakub Klimek - 2. místo

Kategorie chlapci 2007

Ondřej Byrtus - 2. místo

Filip Ćmiel - 3. místo

Kategorie dívky 2005

Karolína Ciencialová - 3. místo

Kategorie dívky 2006

Barbora Ćmielová - 1. místo

Aneta Sikorová - 3. místo

Gratulujeme!

Preventivní akce z organizace Prevalis

Na konci dubna nás opět navštívily lektorky z organizace Prevalis z Ostravy, která se zabývá mimo jiné preventivními programy pro školy.

Pro naše prvňáčky si lektorky připravily program pod názvem Kamarádství, spolupráce ve třídě. Žáci získávali informace o sobě a svých spolužácích, diskutovali o tom, co je přátelství, o vlastnostech a chování, které jsou důležité pro přátelství. 

Pro žáky 4. a 5. ročníku zorganizovaly program s názvem I bez alkoholu lze být IN. S žáky se lektorky bavily např. o tom, co je droga a závislost, jaký je rozdíl mezi legální a nelegální drogou a kam spadá alkohol. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze, mluvili o tom, proč lidé alkohol pijí, jaké důsledky může pití alkoholu mít, jak se projevuje člověk pod vlivem alkoholu a jak člověk závislý. 

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/3011493

 O nejkrasnější velikonoční vejce

Stejně jako v minulých letech vyhlásilo Muzeum Třineckých železáren soutěž "O nejkrásnější velikonoční vejce". Vymyslet jakou technikou vajíčka vyrobíme a ozdobíme nebylo snadné, ale přesto jsme se s vervou pustili do práce. Všechny výrobky se  všem dětem, které  se do tvorby pustily velmi vydařily. Vítězi se stali Matěj Sikora z 2.roč. a Natálie Jaraczová 3.roč. Moc gratujujeme:-)

Mezilidské vztahy

V pátek nás navšítivil pan Velička z PPPP z Ostravy. 
 
Pro mladší děti si připravil aktivity, které by měly vést k tomu, aby se k sobě navzájem chovaly přátelsky, ohleduplně a mile.
 
 

Velikonoční příběh a jeho poselství

V úterý 4. dubna nás opět navštívila paní Mgr. Doležalová z Křesťanského vzdělávacího centra, aby dětem prezentovala význam velikonočních svátků.
 
Mladší děti si vyslechly příběh o ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Aktivity, které měla připravené, evokovaly jarní náladu. 
 
Starší děti si na základě cizojazyčných názvů Velikonoc ujasnily, že ve všech jazycích se jedná o totéž - Velkou noc. Program pro starší děti byl pod názvem - Izrael, město velikonočního příběhu. Dětem prezentovala osobu Ježíše Krista v datech - životopisné údaje, místo působení a podobně.
 

Zápis žáků do 1. třídy

Tradiční zápis žáčků do první třídy se letos poprvé konal až v dubnu. Proto se celé "zkoušení" neslo v duchu jara a Velikonoc. Děti vyprávěly pohádku, počítaly vajíčka v košíčku, předvedly jak si vedou v pravolevé orientaci. Na závěr vystřihly vajíčko, které ozdobily geometrickými tvary. Odměna v podobě malé drobnosti, praktických fixů, tužky a sladkého překvapení, které vyrobili naši nejstarší žáci, byla velice zasloužená.
 
Fotogalerie:

Žiar 27. 3. 2017

Dnes jsme navštívili Stanišovské jeskyně, prošli jsme si náměstí v Liptovském Mikuláši. Na večer si děti připravily pestrý program, ve kterém předvedly svůj pěvecký, textařský, taneční, moderátorský a herecký talent. Příjemně jsme se pobavili a zasmáli. Vystoupení byla opravdu originální. Děti mají talent:-)

 

 

www.zonerama.com/Album/2821385

Žiar 26. 3. 2017

Na dnešní den si děti přály - hrát fotbal, vybíjenou a mít také delší volno na pokoji. Díky příznivému počasí se jim vše splnilo. Den byl krásný, slunečný. Ráno děti stavěly postavičky podle plánků. Poté si venku vyzkoušely, jak jim létají vyrobené vlaštovky. Proběhl turnaj ve vybíjené i utkání ve fotbale. Mimo to také v blízkosti našeho srubu děti pracovaly na zábavných úkolech a děvčata pletla náramky. Po večeři si všichni vyrobili papírové kouzlo a hráli zábavné hry. Zítra je čeká dopoledne návštěva jeskyní a večer soutěž Česko má na Slovensku talent, na kterou si připravují svá vystoupení.

Fotogalerie:

www.zonerama.com/Album/2814927

Žiar 25. 3. 2017

Dnešní den byl slunečný a trochu chladnější. Ráno se děti naučily plést barevné náramky přátelství. Dopoledne si paní zdravuška (zdravotnice našeho kurzu) připravila pro děti besedu o první pomoci. Žáci měli spoustu zvídavých otázek, na které jim fundovaně odpovídala. Slunečného počasí jsme využili k vycházce a k míčovým hrám. V další hře zapojily děti své smysly - čich, chuť a hmat. Ochutnávaly čaje, lesní ovoce, podle čichu poznávaly potraviny.
Udělaly si také palety z nasbíraných přírodnin a navrhly program na zítra. 
 
Fotogalerie:

Žiar 24. 3. 2017

Týden ozdravného pobytu je už za námi. Ráno jsme se probudili do teplého slunečného dne. Po výborné snídani děti hrály Kimovu hru v přírodě. V areálu hledaly obrázky živé a neživé přírody a snažily se zapamatovat, co viděly. Po příchodu do chaty napsaly seznam věci, které si zapamatovaly. Po této hře děti dělaly frotáž různých druhů přírodnin a pak si zahrály netradiční golf. Před obědem získávaly další informace, tentokrát o vlkovi. Díky pěknému počasí jsme si vyšlápli k chatám pod Barancem, odkud byl nádherný výhled na Nízké Tatry. Během dne si děti zahrály i oblíbenou vybíjenou. Před večeří pro žáky správci TANAPu zorganizovali přednášku o dravých ptácích. Večer před spaním si mohly děti promyslet, jak zajímavě a zábavně by chtěly strávit nedělní den. 
 
 
 

ŽIAR 23. 3. 2017

 

V odpoledních hodinách se ve Žiaru vystřídaly paní učitelky. Navázaly na aktivity, které probíhaly v předešlých dnech.Po večeři (bylo kuře s bramborem nebo rýži a saláty) děti prezentovaly zážitky předešlých dní, povídaly o tom, co zatím prožily. Před večerkou proběhl piškvorkový turnaj. 

 

www.zonerama.com/Album/2803413

 

 

Žiar 22. 3. 2017

 
Dnes jsme se probudili do sychravého a upršeného dne. Ale opět nám to nevadilo a pustili jsme se s chutí do činností uvnitř chaty. Po ranní rozvičce jsme se posilnili snídaní a dali se do psaní dopisu. Pak nás paní učitelky rozdělily dle již vytvořených skupin na další dvě. Jedna si lámala hlavu s matematikou profesora Hejného a druhá popisovala části těla zvířat v angličtině i slovenštině. Po obědě, odpoledním klidu a procházce jsme si činnosti vyměnili. Večer nás také čekala poutavá přednáška pána Tomáše z horské služby. 
 
Rodiče mohou kontaktovat své děti kdykoliv přes den, ovšem podle programu soudě, nemusí mít telefony vždy u sebe. Z důvodu hraní her přes noc si je děti samy vypínají a odkládají do zabezpečeného pokoje. Ráno po snídani si telefony berou k sobě. 
 

Žiar 21. 3. 2017

 
Jelikož nám dnes přálo počasí, rozhodli jsme se uskutečnit výšpap na Žiarskou chatu. Cestou prokouklo sluníčko a s dobrou náladou jsme dorazili k výškovému bodu 1200 metrů nad mořem. Po náročném pochodu jsme si pochutnali na výborném obědě. Paní učitelky nám odpoledne připravily malý program týkající se ekologie. Po krátké procházce po okolí nás čekala poutavá přednáška o místních šelmách. 
 

 Žiar 20. 3. 2017

 
Probudili jsme se do deštivého rána, ale vůbec to nevadilo. Čekala nás prohlídka Medvědího dolu. Po obědě jsme se pustili do plnění dalších úkolů. Mimo jiné řešení matematického klokana, malování permoníka, metodou kritického myšlení se děti dověděly o svišti tatranském a podívaly se na film o Tatrách.  
 

Žiar 19. 3. 2017

 
Počasí nám dnes přálo, a proto jsme se rozhodli pro úvodní procházku. Viděli jsme nádherná panoramata Nízkých Tater a nadýchali jsme se čerstvého vzduchu. Po výtečném obědě jsme se pustili do tvůrčích aktivit.
 

Ozdravný pobyt ve Žiaru

18. 3. 2017 

Přijeli jsme v pořádku chvíli před jedenáctou dopolední hodinou. Po krátké procházce po okolí jsme si pochutnali na výborném obědě. Ubytovali jsme se a chvíli poté jsme se pustili do aktivit ve společenské místnosti. Počasí nám sice nepřeje, ale to vůbec nevadí, protože máme toho hodně na práci.

www.zonerama.com/Album/2785400

MDŽ - 16. 3. 2017

Dne 16. 3. 2017 si žáci základní školy připravili vystoupení pro maminky, babičky a tety. 

 

Celým programem provázeli Mach a Šebestová. Prvňáčci se proměnili ve skřítky, žáci druhé a třetí třídy zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách a nejstarší žáci  naší školy nacvičili přepracovanou pohádku O Něhurce a šesti trpaslících.

 

 

Divadelní představení - Pipi Dlouhá Punčocha

Dne 13. 2. jsme zhlédli klasické zpracování příběhu Astrid Lindgrenové Pipi Dlouhá Punčocha, zpracované Vršovickým divadlem Mana. Dobrodružství Pipi, která prožívala se svými kamarády, se žákům líbila. Celý příběh byl doprovázen tanečky a písničkami.

Pipi se nastěhuje do Vily Vilekuly a brzy se skamarádí s Tomym a Anikou. Zavede je do svého světa fantazie a dokonce i do cirkusu. Malé diváky fascinuje nejen dobrodružství zrzavého děvčátka, ale také její touha po svobodě, spravedlnosti a samostatnosti.

Všichni bychom si přáli mít Pipin kouzelný bonbón na dětství s začarovanými slovy „Strčprstkrská pililulko, nikdy nechci vyrůst, čárymáryfulko“.

Výsledek obrázku pro představení pipi dlouhá punčocha

Stavění sněhuláků

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/2643741

Dětský karneval

Dne 1. 2. 2017 se konal tradiční dětský karneval. Žáci se svými rodiči si připravili velmi nápadité masky, mohli jsme vidět kovboje, víly, ninje, lukostřelce, rytíře, roboty a sportovce různého odvětví. Po celou dobu nás bavila Lena a její dvě asistentky, které si připravily spoustu zábavných her.  

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/2643497

Matematická olympiáda

Dne 24. 1. 2017 se konalo okresní kolo úspěšných řešitelů školního kola Matematické olympiády v Mostech u Jablunkova.

Ve školním kole mohli žáci řešit doma šest matematických příkladů, ze kterého postoupili tři naši řešitelé do kola okresního - Karolína Ciencialová, Kristián Gaura  a Jan Krzok.

V okresním kole uspěli Karolína Ciencialová  - 8 bodů, Kristián Gaura 7 bodů a úspěšným řešitelem byl Jan Krzok s 9 body.

Všem gratulujeme.

Prevence

Naše škola se umístila na 2. místě v projektu Kraje pro bezpečný internet.

Za toto umístění obdržela peněžní poukázky na nákup zboží v hodnotě 10 000 Kč. Byly nakoupeny zejména stavebnice pro žáky. Do projektu se zapojilo téměř 3 000 žáků a studentů ze 72 základních a středních škol Moravskoslezského kraje.  Tento projet má přispět k tomu, aby byli děti a mladí lidé více obezřetní při své komunikaci na sociálních sítích. Účastníci projektu absolvovali devět e-learningových lekcí s tematikou bezpečného internetu, na ně pak navazoval On-line Kvíz, který prověřil jejich znalosti.

 

http://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajske-kolo-kvizove-souteze-o-internetove-bezpecnosti--86253/

Vánoční beseda

Dne 20. 12. 2016 proběhla ve všech třídách vánoční beseda organizovaná Křesťanským vzdělávacím centrem se sídlem v Opavě. Mladší žáci si předávali přání do nového roku a povídali si o zrození Krista. Starší spolužáci diskutovali o historii koled, zpívali a hráli na ručně vyrobené hudební nástroje.

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/2523340

Zimní radovánky - bobování

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/2468210

Mikuláš ve škole

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/2464452

Výtvarná soutěž DDM - Jaký dárek si přeji k Vánocům?

I v letošním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Jablunkově. Blíží se Vánoce a žáci mohli různými metodami ztvárnit své přání k Vánocům. 
 
2. místo Karolína Ciencialová 5. ročník a Tereza Placzková 4. ročník
 
Gratulujeme!

Preventivní program - První pomoc

Dne 2. 12. 2016 přijely lektorky z ostravské organizace Prevalis, aby s žáky realizovaly preventivní program první pomoci. Program zahájily diskuzí, proč je důležité si pomáhat, co je první pomoc, kdo je záchranář, hasič, policista, kdy naposledy někomu pomohli a s čím. Po diskuzi přešly na techniku, která se týkala důležitých telefonních čísel, žáci přiřazovali obrázky různých situací ke správným telefonním číslům. Poté zhlédli video a vyplňovali pracovní listy. Mezi sebou navzájem si mohli vyzkoušet ošetření masivního krvácení s využitím tlakového obvazu, záklon hlavy při bezvědomí a stabilizovanou polohu.

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/2451368

Florbalový turnaj na Písečné

Žáci 3. - 5. ročníku si zahráli mezi sebou florbalový turnaj v Kulturním domě na Písečné. Své týmy si nejdříve pojmenovali a poté začal boj o prvenství. Došlo i na nájezdy, kde si vyzkouzkoušli střelu na bránu. Celý turnaj se povedl a všichni měli velkou radost ze hry. 

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/2451175

Výroba adventních věnců

Všem rodičům, kteří přišli pomoct při výrobě adventních věnců, děkujeme.

Fotogalerie:  www.zonerama.com/Photo/2419273/85558109

www.zonerama.com/Album/2419160

 

 

 

 

Jablunkovský džbánek - Řemeslo má zlaté dno

Jablunkovské muzeum vyhlásilo počátkem září výtvarnou soutěž. Žáci prvního stupně základních škol měli za úkol vyrobit předmět na téma Řemeslo má zlaté dno. Z naší školy se umístili tito žáci:

Adam Tálik, 1. tř.

Pavel Byrtus, 1. tř.

Nela Szkanderová, 1. tř.

Natálie Sikorová, 2. tř.

Matěj Sikora, 2. tř.

Natálie Jaraczová, 3. tř.

Jan Krzok, 4. tř.

Markéta Sikorová, 4. tř.

Klára Lysková, 5. tř.

 

Všem gratulujeme!

John and Mary - divadelní představení

25. 10. 2016 žáci 3. - 5. ročníku navštívili anglické divadelní představení. Zhlédli netradičně zpracovanou pohádku O Jeníčkovi a Mařence. Dialogy byly v anglickém i v českém jazyce. Žákům se humorné představení velmi líbilo.

Drakiáda

Učíme se v autobuse

Žáci 3. až 5. ročníku se dne 20. 10. učili o ekologii, třídění odpadu a výhodách využívání veřejných dopravních prostředcích v netradičních prostorách, a to v moderně vybaveném autobuse. 

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/2301685

Preventivní program

Kamarádství, spolupráce ve třídě

 

V říjnu naši školu navštívily lektorky z organizace Prevalis z Ostravy, která se zabývá prevencí rizikových jevů.

Pro druhý a třetí ročník si připravily program pod názvem Kamarádství a spolupráce ve třídě.

Cílem programu bylo ujasnit si, jaký by měl být ideální kamarád, zjistit co nejvíc informací o svém kamarádovi (spolužákovi), uvědomit si, co pro mě znamená kamarád nebo blízký člověk.

V kruhu si žáci sdělovali vlastní pocity a prožívání, vyslovovali své názory, učili se naslouchat druhým a formulovat své odpovědi.

Dvouhodinový blok byl prokládán pohybovými aktivitami, které byly zaměřeny na spolupráci celého kolektivu a uvědomění si, co znamená pomoci jeden druhému.

 

Nekouřit je COOL

Tento preventivní program, který byl určen pro čtvrtý a pátý ročník, měl za cíl podpořit zdravý životní styl, uvědomit si rizika kouření a dopad na život člověka.    Žáci komunikovali ve skupinách a sdíleli své názory, proč by neměli kouřit. Dramatizací si vyzkoušeli odmítnutí cigarety. Na závěr celého bloku doporučovali ostatním, co je důležité pro jejich zdraví a jak je „cool“ nekouřit.

Přespolní běh

Dne 22. 9. 2016 se konalo okrskové kolo v přespolním běhu v Jablunkově v areálu Městského lesa.Těsně pod stupněm vítězů skončili Pavel Byrtus z 1. ročníku a Adam Byrtus z 3. ročníku. Zlatou medaili přivezla Barbora Ćmilová ze 4. ročníku a postoupila do okresního kola. I zde byla úspěšná a získala 3. místo. Vojtu Turkovi z 5. ročníku se podařilo vybojovat 3. místo. Všem sportovcům gratulujeme.

Školní výlet Bahenec

Fotogalerie: www.zonerama.com/Album/1747688

Dětské radovánky

Fotogalerie:  

www.zonerama.com/Album/1732127

 

www.zonerama.com/Album/1732302

Děkujeme za celoroční poskytování fotografií paní Lence Reiserové.

Preventivní program

Žáky 2. až 5. ročníku navštívil v pondělí 14. 3. 2016 pan Tomáš Velička z Poradny pro primární prevenci v Ostravě.

Program byl zaměřen na vztahy žáků ve třídě a šikanu. Nejprve si žáci povídali o vztazích, kterých si ve třídě cení. Zazněly odpovědi jako kamarádství, pomoc druhým nebo důvěra. Poté si sdělili, co je ve třídě mrzí, co je trápí. Žáci se také snažili objasnit termín šikana.

Celá  beseda byla  oživena hrami a vyprávěním zážitků z praxe. 

 

 

 První pomoc

     Zachraňovat životy nebo ošetřovat rány není záležitost jen dospělých. Také děti se stávají svědky nehod nebo úrazů, proto je důležité, aby i ony uměly pohotově reagovat v situacích, do kterých se mohou  samy dostat. Naši žáci si ve škole vyzkoušeli základní postupy první pomoci, při kterých jsme kladli důraz především na praktický nácvik. 
      Žáci byli rozděleni do skupin a pracovali na pěti stanovištích, kde si například připomněli čísla tísňového volání a zkoušeli přivolat pomoc, fixovali zlomeninu za pomocí vlastního oblečení, používali trojcípý šátek, zastavovali krvácení, ošetřovali odřeninu, polohovali raněné, resuscitovali na figuríně, ošetřovali popáleniny.  
 

Jak dobře znáš svého spolužáka?

Preventivní program pod názvem Jak dobře znáš svého spolužáka byl zaměřen na uvědomění si svého postavení mezi spolužáky ve třídě, na vzájemné vztahy, spolupráci a komunikaci ve skupině.
Žáci například psali informace o sobě, ostatní spolužáci měli za úkol poznat o koho se jedná, dovídali se nové informace o ostatních. 
Při těchto aktivitách žáci trpělivě naslouchali druhým, přemýšleli o druhých a vyjadřovali své názory.