Rozvrh hodin 2016/2017

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

ČJ M ČT HV  

Út

ČJ PRV ČT TV

ČJ - sloh

St

ČJ M
 
AJ

G

Čt

ČJ M PRV TV  

ČJ M ČT VV  

 

Hv učí paní učitelka Tereza Kantorová

G učí paní učitelka Mgr. Sylva Sikorová

 

ČJ - český jazyk

LV - literární výchova

ČT - čtení

M - matematika

G - geometrie

AJ - anglický jazyk

PRV - prvouka

PČ - pracovní činnosti

VV - výtvarná výchova

HV - hudební výchova

TV - tělesná výchova